วิธีการยืนยันตัวตน/เอกสารยืนยันโบรกเกอร์ Exness

เอกสารสำหรับใช้ยืนยันตนเอง ( Scan เอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอล หรือใช้กล้องมือถือถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยส่งนะครับ )

  • เอกสารประจำตัว (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • บัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ Thai National ID Card หรือ
  • หนังสือเดินทาง Passport

  • บิลต่าง ๆ ที่เป็นชื่อของคุณเองและตรงกับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน (ที่อยู่ไม่ตรงก็ได้แต่ชื่อต้องตรงและเป็นที่อยู่ปัจจุบัน) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • บิลค่าน้ำประปาค่าไฟ บัตรเครดิต จากธนาคาร ,ค่าสาธารณูปโภคต่างที่เป็นของรัฐ หรือเอกชนที่ต่างชาติยอมรับ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับ EXNESS

วิธีการยืนยันเอกสาร
1. เข้า Login เข้าเว็บไซต์ exness ไปที่ เมนูหลัก 
2. ด้านบน จะขึ้นข้อความสีแดงว่า  ID ยังไม่ได้ยืนยัน และ ที่อยู่ยังไม่ได้ยืนยัน
ให้คลิก ที่ ข้อความสีแดง เพื่อไปหน้าอัพโหลดเอกสาร


หรืออีกวิธีคือ เข้าไปที่การตั้งค่า การยืนยัน ID ส่วนบุคคล


2 . การยืนยันที่อยู่ส่วนบุคคล

เสร็จแล้วง่าย ๆ รอการพิจารณาประมาณ 24 ชั่วโมง

ถ้ามีสีเขียวๆ ทั้งสองอย่าง ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ